Hoppa till sidans innehåll

Licensiering och Spelklarlistor


En rekommendation är att senast 14 dagar innan första match ansöka om laglicenser.

Om ni saknar inloggning till IdrottOnline, kontakta er huvudadministratör i föreningen eller www.idrottonline.se.

Licenstyper

Den licenstyp som kan orsaka lite osäkerhet är i

Division 4 Herrar Motion, där skall H D4 användas.

Efter att ni är klara med registreringen

När ni är klara med era laglicenser ber vi er att meddela detta via mail till This is a mailto link.

Detta gäller även när ni kompletterar med nya spelare/ledare under året.

Stoppdatum för Nyregistreringar och Spelarövergångar

Sista dag för Nyregistrering av spelare i Division 2 och Division 3 är 28 februari det aktuella spelåret, för 2018-2019 är det sålunda 28 februari 2019.

I Division 4 Motion och Ungdomsserierna kan nyregistreringar göras under hela spelåret, 1 juli-30 juni.

Sista dag för Spelarövergångar är 28 februari 2019 i samtliga serier.

Spelklarlistor

Svenska Basketbollförbundet har fastställt riktlinjer för hanteringen av spelklarlistor, se bifogade filer, som på ett rimligt sätt hanterar de krav som GDPR ställer avseende hantering av personuppgifter.

Tills vidare förespråkar SBBF att BDF:en, föreningarna och domarna följer denna metod för licenskontroll:

  1. Domare ansvarar för att kontrollera licenslistorna i samband med match samt markera i protokollet huruvida licenslista är uppvisad och godkänd eller inte.
  2. Är spelklarlistan godkänd (alla spelare och ledare finns på spelklarlistan och är godkända) skall JA kryssas i.
  3. Finns det någon oklarhet på spelklarlistan (spelare/ledare finns inte på spelklarlistan och/eller är inte godkända) skall NEJ kryssas i, och oklarheten skall markeras i kanten på matchprotokollet.
  4. Föreningen ansvarar för att kunna visa upp en licenslista. Denna ska endast tillfälligt visas upp och hanteras varsamt! D.v.s. ej lämnas i hallen eller skickas med domaren för kontroll i efterhand. Den ska inte heller delas med tredje part via mail och föreningen ska vidta försiktighet i sin interna hantering så att personuppgifter inte delas med obehöriga personer.
  5. Föreningen ska kunna svara mot sina medlemmar gällande vem som har tillgång till informationen och i vilket syfte den delas.
  6. Föreningen kan antingen ta en skärmdump i licensmodulen eller exportera licenslistan till excel ur licensmodulen.
  7. Behöver SBBF eller BDF kontrollera licenserna så används den information som finns i inloggat läge i IdrottOnline. Denna kontroll görs alltid när NEJ kryssats i avseende spelklarlistan.

Denna nya rutin träder i kraft omedelbart och gäller i alla matcher, även de matcher som döms av Klubbdomare!!

Godkännande av licenser

INNAN seriestart gör vi detta dagligen från och med 20 september.

UNDER säsong görs detta rutinmässigt varje fredag.

Behöver godkännanden göras utöver detta, skicka ett sms till 0708-982942.

Ange Förening, Licenstyp och Spelarnamn.

Under förutsättning att spelaren/ledaren uppfyller Tävlingsbestämmelsernas krav räcker detta sms för att spelaren/ledaren skall vara godkänd.

Vi kommer via mail bekräfta godkända laglicenser/enstaka licenser och även meddela om det finns spelare eller ledare som inte godkänts.

Notera att det ALLTID är föreningen som är ansvarig för att enbart godkända spelare och ledare deltar i respektive lag.

Vid spel med ej kvalificerad spelare/ledare gäller bestämmelserna i Tävlingsbestämmelserna.

Dubbellicenser, farmklubbsavtal och extra representationslag

Farmklubbsavtal måste registreras innan första match. Dubbellicenser kan tecknas (eller bytas) fram till 30 november. Blankett och betalning måste vara WBDF tillhanda innan spelaren kan representera två lag.

Gäller dubbellicensiering mellan lag i Förbundsserie (Basketligan/Basketettan) och Distriktsserie (Division 2/Division 3) skall originalblanketten skickas till SBBF och kopia till WBDF. I detta fall sker betalning till SBBF.

Dubbellicenser kan tecknas mellan moderklubb och farmklubb eller mellan representationslag och extra representationslag.
De föreningar med giltig farmklubbsavtal får dubbellicensera 4 spelare som fyller maximalt 23 år på det kalenderår som säsongen avslutas.

Letter of Clearance

Det finns regler och rutiner kring hanteringen av utländska spelare som gäller alla länder och styrs av FIBA.

Bland annat ska ett så kallat Letter of Clearance hanteras mellan inblandade nationella förbund. Föreningarna måste registrera alla utländska medborgare som ska spela seriespel i Sverige (från U13 och uppåt) hos FIBA och få ett LOC.

För att enklare kunna hantera administrationen gällande nyanlända flyktingar som vill spela basket, har SBBF fått tillstånd av FIBA att förenkla hanteringen och använda sig av LOC Light för de spelare som inte tidigare har spelat organiserad basket i ett annat land.

Förhoppningen är att de förenklade rutinerna kommer att underlätta föreningarnas administrativa arbete, så fokus blir på basketen och glädjen i idrott.

Administration LOC
Följande gäller för administration av LOC för spel i respektive serie:

Seriespel för U13 upp till Division 2
Spelaren har aldrig tidigare spelat organiserad basket
Föreningen fyller i dokumentet LOC Light (Application Letter of Clearance) och mejlar det till iThis is a mailto link, ansökan är kostnadsfri.
SBBF sammanställer ansökan och skickar den till FIBA.
Spelaren är spelklar när föreningen har fått ett godkännande från SBBF.

Spelaren har tidigare spelat organiserad basket
För spelare som tidigare har spelat seriespel i ett annat land än Sverige krävs normal handläggning av LOC. Landet där spelaren tidigare har spelat seriespel, har rätt att ta ut en administrativ avgift för ett LOC.

Seriespel i Förbundsserier
För utländsk medborgare som ska spela i Basketettan eller Basketligan krävs en FIBA-licens och ett LOC.

Licensiering av Easy Basket

Samtliga spelare U12 och yngre skall licensieras på laglicenser med licenstyperna Easy Basket (U11-U12) eller Easy Basket (upp till U10).

Detta gäller även för spelare som också licensieras i U13 eller U14.

Manual Laglicens 160819.pdf

Uppdaterad: 18 MAJ 2018 15:52 Skribent: Filippa Malm

SpaldingWestrasHemsida

BasketshopSeWestrasHemsida

SpaldingBasketshopCupWestrasHemsida

 

Postadress:
Westra Sveriges BDF
Ängåsvallen
421 47 Västra Frölunda

Kontakt:
Tel: 0317605377, 0704402713
E-post: This is a mailto link

Se all info