Hoppa till sidans innehåll

Hej alla Basketvänner!!

10 OKT 2013 10:10
Styrelsens t f ordförande Håkan Wettersten ger nedan sina tankar inför den just påbörjade säsongen.
  • Uppdaterad: 10 OKT 2013 21:41

Som ni vet så har det under tre års tid varit en situation inom WBDF som inte varit idealisk

Vi har på ordförandeposten haft en person boende utanför distriktet, en person som hoppade av efter halva säsongen och nu slutligen en person som på grund av utlandsuppdrag tvingats lämna sin post

Nu hoppas vi att verksamheten skall sätta sig så att vi kan fokusera på uppdraget att föra vår sport framåt.Trots turbulensen så har det ändå hänt en hel del under de senaste åren

Föreningskonferenser

Vi har haft tre konferenser tillsammans med föreningarna i distriktet som varit väl besökta.Deltagarna har visat ett stort intresse och engagemang under dessa träffar och vi har fått mycket bra material som nu ligger till grund för den verksamhet som vi vill sätta i verket.

Med dokumentationen från Föreningskonferenserna har vi under Kjell Eliassons ledning format en Vision om att vi skall bli det distriktsförbund som ökar mest under den kommande femårsperioden – Sveriges Mest Växande Förbund!!

Efter utökningen av styrelsen skall det arbetet nu forceras.

Vi har också gjort en satsning på ökade personalresurser riktade mot Visionsarbetet.

Distriktslagverksamheten

Under Föreningskonferenserna formades distriktslagsverksamheten efter klubbarnas önskemål. Nu får vi in fler spelare i verksamheten och på så sätt bidrar till att fler får hjälp i sin spelarutveckling.

Verksamheten utvecklar också lovande coacher, då vi rekryterar dessa från vår Steg 2-utbildning. Detta har i nästa steg inneburit att ett stort antal av våra distriktslagscoacher fått uppdrag inom Svenska Basketbollförbundets Regionverksamhet.

Vår chefstränare på Basketgymnasiet, Eldar Ciric, har som uppgift att vara den sportsligt ansvarige för verksamheten, vilket innebär en pedagogisk samordning med det som eleverna på Basketgymnasiet tränar efter

Vi har bestämt att våra lag skall träna och spela efter samma modell, som fokuserar på spelarnas individuella utveckling.

Distriktslagsverksamheten innebär också att spelarna träffas under andra former än som motståndare. En följd av detta har blivit att uppträdandet mot varandra i matchsituationer är präglat av mycket större respekt än tidigare.

Personal och Kansli

Under 2012 påbörjade styrelsen i samarbete med personalen ett arbete med att utveckla organisationen på vårt kansli och vi har också beslutat att öka bemanningen så att kanslichefen kan arbeta mera ute hos föreningarna för att förverkliga Visionen.

Ett exempel på detta arbete har ni nyligen fått då vi tillsammans med Sisu går ut med WBDF On Tour, där målsättningen är att besöka alla föreningar som bedriver ungdomsverksamhet inom de närmaste två månaderna.
Styrelsen har också regelbundna möten med personalen för att för att hålla sig informerad om den löpande verksamheten.
Vi vill också passa på att hälsa Jonas Fredrikson välkommen till oss som instruktör på Basketgymnasiet.

Utbildning

Styrelsen är också mycket nöjd med att antalet personer som genomgår våra utbildningar ligger på en konstant hög nivå och förhoppningsvis skall detta också ge gensvar så att vi får fram fler och bättre utbildade spelare.

Till årets säsong har vi försökt att förbättra administrationen kring matcherna och ge alla nyutbildade funktionärer en möjlighet att redan under utbildningen praktiskt prova på sekreterarrollen med handledning, ett försök som man med intresse följer hos Svenska Basketbollförbundet för att eventuellt införa på riksplanet.

På coachsidan gör vi nya försök med kortare utbildningar/clinics som förutom att fokusera på basket också kommer att följa upp SBBF:s riktlinjer som syftar till att förbättra fysiken hos våra spelare.

Domarna

Det är glädjande att domarna nu får en egen Domarkommitté som skall jobba för fler och bättre domare. Prioritet ligger på att rekrytera fler och förbättra kvaliteten hos klubbdomarna, då det är den vägen vi får fler domare i distriktet.

Av den anledningen har styrelsen tillsammans med DK beslutat att alla klubbdomare skall genomgå en repetitionskurs, helst innan seriestart, under ledning av vår nya domartillsättare Jan Holmin.

Satsningen på repetionskursen för klubbdomare har varit succéartad. Jan har utbildat 87 st klubbdomare under hösten och fler kurser är på gång. 

Vi hoppas naturligtvis att detta skall ge resultat i att vi får fler som satsar på att bli domare. Dessutom hoppas vi på att kvalitén på matcherna skall förbättras med bättre domare.

Vi hälsar Jan varmt välkommen. Han kommer att bli en stor tillgång för oss alla framöver!!

Säsongsstart

För ett par år sedan startade vi upp med upptaktsmöten för föreningarna och dess coacher där vi gick igenom rutinerna runt seriespelet, och detta fick till följd en drastisk minskning av de administrativa avgifterna för exempelvis matchändringar och felaktiga/uteblivna licensieringar. Med andra ord, så stannar dessa pengar ute i föreningarna.

Vi gör också ett försök med ett Ungdomsråd som vi hoppas skall fånga upp de tankar och synpunkter som finns hos våra spelare och yngre ledare. Det är ju dessa personer som är vår sports framtid.

Vi hoppas också att det jobb som ni gör ute i klubbarna med Easy Basket kommer att bidra till fler spelare, fler seriespelande lag, fler domare, fler funktionärer och fler basketintresserade människor i distriktet.

Allt detta tillsammans med den uppmärksamhet som basket fått i TV under sommaren och hösten kommer förhoppningsvis göra att vi får stopp på den negativa trend som vi har haft under några år.

Vi lovar att ge er allt stöd ni behöver ute i verksamheten, vi är ju till för er!!

 

Håkan Wettersten

T f ordförande

Skribent: Håkan Wettersten

SpaldingWestrasHemsida

BasketshopSeWestrasHemsida

SpaldingBasketshopCupWestrasHemsida

 Bildresultat för instagram

 

 

Postadress:
Westra Sveriges BF
Ängåsvallen
421 47 Västra Frölunda

Kontakt:
Tel: 0704402713
E-post: westrabasket@westrab...

Se all info